این طور نیست که او ماهیگیری خود را گرفت و همسرش عکس های سکسی مرد و زن مکید و ماهی نمی گرفت

Views: 299
مردی که از ماهیگیری در حال حاضر کاملاً ناامید شده است ، به ذهنش خطور می کند ، عکس های سکسی مرد و زن اما خوب است که زن خود را در دهان بگذارد. او ایده خود را با کمک یک مسافر همکار خود که کاملاً از این ایده احمقانه ماهیگیری خسته شده است ، به اینجا می آورد و با خوشحالی در طول یک تکنواز و یک مکنده سوگواری می کند.